ПАРАЛЀЛ

ПАРАЛЀЛ м. 1. Геогр. Всяка от въображаемите линии, успоредна на екватора, която опасва земята на определени равни разстояния и определя географската ширина на точките на земното кълбо. На юг Канада граничи със Съединените щати, а на северозапад — с техния щат Аляска. Южната ѝ граница е прокарана по 49-ия паралел (49° с. ш.), а северозападната — по 141-ия меридиан (141° з. д.). Л. Мелнишки, К, 8. На старите астрономически карти съзвездията са били обозначавани като фигурите на съответните герои, животни и предмети. Но на съвременните звездни карти те се ограничават с прави линии, съответствуващи на небесните паралели и меридиани. КЮ, 1963, кн. 1, 5. На островче малко.. живял едно време един стар пазач на фар. Той бил пътувал по всички паралели и меридиани. В. Петров, Худ. С I, 273.

2. Линия, която е успоредна на друга линия.

3. Прен. Явление, факт, лице, което може да се съпостави, сравни с други; успоредица. Без да правим паралел между Дантон .. и Левски,.. ще повторим, че напорът на вековно потиснатите селски маси изработи от Левски величайшия революционер до Освобождението. Г. Бакалов, Избр. пр, 173. Ако се направи един паралел между първото и второто издание на романа ["Празник в Бояна"], ще се види, че освен дребните езикови и стилни поправки авторът е прибавил няколко нови глави и няколко нови интересни белетристични момента. Е. Каранфилов, Б III, 242.

— От гр. παράλληλος през фр. parallele.

Списък на думите по буква