ПАРАЛЕЛЕПЍПЕД

ПАРАЛЕЛЕПЍПЕД м. Геом. Шестостен, на който срещуположните стени две по две са успоредни. "Аз съединих — пише Нютон — две призми с еднаква форма заедно, така че техните оси и противоположните им стени да бъдат успоредни и те да образуват паралелепипед. Ив. Въжарова, ИН (превод), 58.

— От гр. παραλληλεπ?πεδον през рус. паралелепипед.

Списък на думите по буква