ПАРАЛЀЛКА

ПАРАЛЀЛКА1 ж. Група ученици с постоянен състав; клас. На третия ден сутринта започнал така упорито да преследва учителя си, че на края той го изпитал в една друга паралелка; техният клас даже нямал през този ден геометрия. В. Райков, ПВ, 79. Христо Смирненски завършил първо отделение с отличен успех. На следната година учителка на паралелката, в която попаднал той, била братовчедка му Райна Измирлиева. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 23. В тежката есен на 1925 година се записах ученик в последния клас на гимназията във Враца.. Попаднах в паралелка с будни ученици. Мл. Исаев, Н, 119. — Строителният техникум от тая година откри вечерна паралелка, ти знаеш това, вярно занаятията почнаха, но все може да се направи нещо. В. Жеков, ТП, 69.

— От гр. παράλληλος 'успореден'.

ПАРАЛЀЛКА

ПАРАЛЀЛКА2 ж. Спорт. Гимнастически уред от два успоредни водоравни лоста за упражнения; успоредка. — Господи, какви мускули!.. Да, в гимназията на лоста и паралелката ти правеше чудеса. Д. Димов, Т, 600. На игрището .. той правеше всички упражнения на лоста, на паралелката, най-далеч скачаше пред "коня". Б. Несторов, СР, 98. Жак излезе неохотно в двора, направи две превъртания на паралелката, после слезе и застана, навел глава. Б. Райнов, ДВ, 249. Около басейна бяха наредени няколко ниски дървени пейки .., а зад тях се откриваше самото игрище с пързалките и люлките, с детската паралелка и с железния лост. К. Калчев, СТ, 260.

— От гр. παράλληλος 'успореден'.

Списък на думите по буква