ПАРАЛЀЛНО

ПАРАЛЀЛНО. Нареч. от паралелен; успоредно, редом. Паралелно с ръста на организацията трябваше да върви и въоръжението на членовете. П. К. Яворов, Съч. II, 184. Очите ѝ бяха кафяви, огромни, добри и вървяха някак си паралелно с гордия ѝ бюст. В. Пламенов, ПА, 32. Изучаванията ми по втората основна причина за бедите на днешна България .. също се сложиха в големи подробности, паралелно с онова, което се хвърля в очи у уредените западни народи. К. Христов, ЧБ, I.

Списък на думите по буква