ПАРАЛЀЛНОСТ

ПАРАЛЀЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество или състояние на паралелен; успоредност. Разпределението на темите по различните дисциплини става така, че при всички случаи се създава учебно-педагогическа последователност и паралелност на обучението. НА, 1959, бр. 3437, 1. Паралелност на две линии.

Списък на думите по буква