ПАРАЛЀШКА

ПАРАЛЀШКА ж. Диал. Паралия, софра, синия; параля. Печено прасе на паралешка, боси ноги под паралешка. Н. Геров, РБЯ, 13.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква