ПАРАЛИЗЍРАМ

ПАРАЛИЗЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Мед. Предизвиквам парализа на човек или животно. Тия зверчета [маймуни от о-в Борнео] въпреки дребното си телосложение крият в себе си грамаден заряд от електрическа енергия и само с едно докосване парализират за няколко секунди всяко живо същество. Св. Минков, ПК, 7-8. Полазилите по напрашената площ бръмбари ще влязат в допир с праха, който ще засегне нервната им система, ще ги парализира и те обикновено след няколко часа вече не ще могат да се хранят и най-често се обръщат по гръб. РД, 1950, бр. 194, 2.

2. Прен. Лишавам някого или нещо от възможност да действува, да функционира. Сегашната несигурност, както знаете, парализира целия стопански живот. Никой не строи, всеки се страхува от бомби. Х. Русев, ПЗ, 9. Страх ме е да не се образуват два лагера от нашата партия, които, вместо да си помогнат, ще парализират действието едни на други. С. Радев, ССБ I, 303. Мисълта за сина му парализираше волята му и той не можеше дори да отмахне завивката, която го душеше... Кл. Цачев, ГЗ, 160-161. Активираните продукти влизат във взаимодействие с клетъчните ферменти, блокират ги и парализират функциите им на регулатори на дишането и храненето на клетките. ЛФ, 1958, бр. 2, 4. // Преча нещо да се осъществи. Уставите на сдружаванията не бива да съдържат разпореждания, които да стесняват или парализират осигурените чрез настоящия закон права на членовете. Хр. Даалиев, ТИА, 130. Дъждът са изливаше като из ведро. Той парализираше окончателно сичките наши предначертания. З. Стоянов, ЗБВ II, 140.Онова обаче, което разлюля европейската дипломация, беше освободяванието на славяните, нещо, .. което парализира бълнуваните от двесте години интереси на западните сили във възток. НБ, 1876, бр. 5, 21. парализирам се страд. Таванът на клетката е подвижен и може постепенно да се снишава, за да се парализират за необходимо време всякакви движения на животното. ВН, 1960, бр. 2690, 4. Някои видове сирене след пресуването се оставят да втасат при 25-30° С,.., след което се поставят при 4-6° С, за да се парализира микробиологичната дейност и да започне разпадането на белтъчините под влияние на ендоферментите. Н. Димов и др., ТМ, 143.

ПАРАЛИЗЍРАМ СЕ, ‑аш се, несв. и св., непрех. За живо същество или негов орган — получавам парализа, обездвижвам се вследствие увреждане на нерв, обикн. след мозъчен кръвоизлив. Манолаки се парализира и изгуби способността си да говори. Й. Йовков, ЧКГ, 318. Бузата ѝ се сви, дръпна долната клепка и изкриви окото, което беше съвсем изтекло. Не стигаше това, но беше се парализирала и дясната ръка. Д. Немиров, Б, 7. Тате ще пристане от кревата, ще протегне ръката си, двата пръста пак ще бъдат подвити, парализираха се, а той работи, обръща земята с мотиката. Сл. Македонски, ЕЗС, 145. — Тежко мене! — рече г. Хрисодактил и писмото падна от ръцете му, ставите му ся парализираха и падна възнак на пода. П. Р. Славейков, ЦП II (превод), 101.

— От нем. paralysieren.

Списък на думите по буква