ПАРАЛИЗЍРАЩ

ПАРАЛИЗЍРАЩ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. сег. деят. от парализирам като прил. 1. Който предизвиква парализа. Те [бойните отровни вещества] поразяват периферната нервна система. Имат парализиращо, ослепяващо и общоотровно действие. Н. Иванов и др., ГО, 29. След това навярно бе дошла до хотела с такси,.., но още при входа бе почувствувала парализиращото действие на алкохола. Д. Димов, ОД, 48.

2. Прен. Който пречи на нещо, някого, който спъва някаква дейност. Него го възмущаваше поведението на Панайот Хитов, който винаги е отмервал действията си с интересите на сръбското правителство, и настояваше да бъде той отстранен от делото, за да се унищожи неговото парализиращо влияние. Г. Бакалов, Избр. пр, 234.

Списък на думите по буква