ПАРАЛИНГВИСТЍЧЕН

ПАРАЛИНГВИСТЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Езикозн. Който се отнася до паралингвистика. Паралингвистична проблематика. Паралингвистични изследвания. Паралингвистични средства са: жестове, мимика, тембър и темп на гласа, интонация и др.

Списък на думите по буква