ПАРАЛО̀ГИЯ

ПАРАЛО̀ГИЯ ж. Книж. Паралогизъм.

— От гр. παρά 'извън' + λόγος 'дума, понятие, мисъл'.

Списък на думите по буква