ПАРАЛЯ̀

ПАРАЛЯ̀ ж. Диал. Паралия, синия, софра; паралешка. Долу, на параля, до някогашен писан сандък, е сложена паница с вода и върху нея плават угасени въглени. Ив. Карановски, Разк. I, 179.

Списък на думите по буква