ПАРАМА̀Н

ПАРАМА̀Н м. Църк. Монашеска дреха във форма на квадратно парче на плещите, върху която има текст и разпятието като символ на монашеския подвиг; аналав. Отдавна бях хвърлил подрасника на послушник и носех моето венчално свидетелство, черния параман, сиреч бях подстриган и дал обет пред Бога. Ем. Станев, А, 74. Аналав е четвероуголно парче от материя или сукно.. — него носят малосхимниците под име параман на плещите. З. Петров и др., ЧБ (превод), 165-166.

— От гр. παραμάνδυον.

Списък на думите по буква