ПАРАМА̀НКА

ПАРАМА̀НКА ж. Диал. Парамана. Салтанат да видеше ти у владиците; като тръгняха да идат по епархията си на деври, онези атове .., протосингеле .., магери, сеизи ..; сал параманките не водят с тях си. Г, 1863, бр. 4, 31.

Списък на думите по буква