ПАРАМЀНТИ

ПАРАМЀНТИ, мн., ед. (рядко) парамѐнт, м. Рядко. 1. Маншет. Параментите на панталоните му бяха оръфани.

2. Завеса. Релсите на тази линия.. блестяха като два сребърни тегела и се губеха в дъното, където двата парамента на галерията се сливаха. В. Ченков, ЗХ, 90.

— Нем. Parament.

Списък на думите по буква