ПАРАМО̀Н

ПАРАМО̀Н м. Диал. Прякор; прозвище. Знам, че .. вместо старшина Ангел Долев ми се вика на парамон Кир Михалаки. С. Северняк, ИРЕ, 234.

— От гр. παρά 'вместо' + ΐ̀νομα 'име'. Друга форма: параму̀н.

Списък на думите по буква