ПАРАМОРФНОИЗМЕНЀН

ПАРАМОРФНОИЗМЕНЀН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Минер. Който се отнася до параморфоза. Хипогенен кубичен халкозин (розовосин). Съдържа значителни примеси на борнит. Среща се както параморфноизменен, така и неизменен. В. Велчев, РМ, 265.

Списък на думите по буква