ПАРАМОРФО̀ЗА

ПАРАМОРФО̀ЗА ж. Минер. Изменение на скали, минерали, при което не се променя напълно първоначалния им химически състав. Когато при превръщане на една модификация в друга се запазва не само кристалната форма, но и характерът на веществото на изходната модификация, псевдоморфозата се означава като параморфоза. Г. Георгиев, МП, 105.

— От гр. παρά 'извън, страничен' + μορψή 'форма'.

Списък на думите по буква