ПАРАНОЍД

ПАРАНОЍД м. Мед. Параноик. Ако се приеме, че тезата за "лудия" убиец на Кенеди трябва да се уважи, то убиецът е бил параноид, който е мислел, че лично го преследват. Д. Тодорова, КУК (превод), 62.

— От гр. παρανοϊ 'лудост' + εrδος 'вид'.

Списък на думите по буква