ПАРАНОРМА̀ЛЕН

ПАРАНОРМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. За явления, сили и под. — който се проявява, става, функционира според причини, закони, извън познатите или считани за нормални, естествени; свръхестествен. Паранормални феномени.

— От гр. пара‑ 'извън, встрани' + лат. normalis 'правилен, нормален'.

Списък на думите по буква