ПАРАНО̀Я

ПАРАНО̀Я ж. Мед. Психично заболяване, при което болният има трайни налудничави идеи (главно за преследване, величие, ревност и др.) при запазен интелект и логично мислене в други отношения, без халюцинации. — Сложил си инжекция с перностал и се скрил в гардероба, нали? Ако е било така, тогава не е имал нито депресия, нито душевно разстройство, а направо остра психоза. Параноя. А. Радева, С (превод), 38.

— Гр. παράνοια 'лудост, безумие'.

Списък на думите по буква