ПАРАНТЀЗА

ПАРАНТЀЗА ж. 1. Езикозн. Писменият знак скоби ().

2. Вмъкнати, поставени в скоби думи.

— От гр. παράνθεσις през фр. parenthèse. — Друга (рядка) форма: парентѐза.

Списък на думите по буква