ПАРАПЛЀКСИЯ

ПАРАПЛЀКСИЯ ж. Мед. Парализа на два еднакви крайника (долни или горни).

— От гр. пара— 'от двете страни' + πλ?ξις 'удар, поражение'. — Друга форма: параплѐгия.

Списък на думите по буква