ПАРАПЛУ̀В

ПАРАПЛУ̀В м. Остар. Книж. Параход. Чрез електричество могат да ся осветляват нощя околностите на пристанищата тъй, щото да може да ся виждат неприятелски параплуви, ако би такива да ся приближават към пристанищата. ИЗ 1877, 432. Всякой знае, че онези части на една машина, които постоянно ся трият една о друга, тряба често да ся мажат с мас или масло, както за пример колелетата на колата или параплува. ИЗ 1877, 21. Ако да нямаше економията, то не щеше да има ни параходи, ни параплуви, ни фабрики. А. Цанов, Напр., 1875, кн. 4, 30.

— Други форми: парапло̀в, парапла̀в.

Списък на думите по буква