ПАРАПСИХОЛО̀ГИЯ

ПАРАПСИХОЛО̀ГИЯ ж. Наука за психични явления и прояви на човек (като телепатия, ясновидство и под.), които не могат да бъдат обяснени чрез традиционната психология. Показаните три периода в историята на парапсихологията, респ. психотрониката, дават частична представа за нея. К. Томов, П, 26. Още не е дошло времето за терминологичното избистряне в тази научна област. Затова все още съжителстват и парапсихология, и психотроника, и психофизика. К. Томов, П, 24.

— От гр. пара— 'извън' + психология.

Списък на думите по буква