ПАРА̀ТА̀КСИС

ПАРА̀ТА̀КСИС, мн. няма, м. Езикозн. Съединяване на независими прости изречения в сложно изречение.

— От гр. παράταξις.

Списък на думите по буква