ПАРА̀ТИР

ПАРА̀ТИР м. Диал. Прозорец. Стани, стани, назлъ Яно, / от' са зора обзорила, / пауни са разиграли / по твоите рамни двори, / гълъби са разрукали / по твоите паратири. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ IV, 13.

— От гр. παραθύρι.

Списък на думите по буква