ПАРАФЍНОЛЕЧЀНИЕ

ПАРАФЍНОЛЕЧЀНИЕ, мн. няма, ср. Мед. Физиотерапевтично лечение, при което се използва нагрят до определена температура медицински парафин; парафинотерапия. Кабинетите по лечебна физкултура трябва да бъдат близо до тези на физиотерапията, .., парафинолечението и други. Н. Манчева, ЛФ, 85. При заболявания на ставите се прилага парафинолечение.

Списък на думите по буква