ПАРАФИНОТЕРА̀ПИЯ

ПАРАФИНОТЕРА̀ПИЯ ж. Мед. Парафинолечение.

Списък на думите по буква