ПАРАХО̀ДЕН

ПАРАХО̀ДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който е на, в параход. Параходната сирена изсвири тревожно и машините затрещяха в черната вода. Св. Минков, Избр. пр, 68. Пътниците слизаха по хлъзгавата параходна стълба и в нестройна редица се насочваха към стаята на паспортния началник. В. Геновска, СГ, 257. Полученият нефт се отправя чрез тръбопроводи (..), камиони-цистерни, влакове и параходни цистерни (танкери) към метални резервоари или рафинерийни заводи за преработка. П. Мандов, СПВ, 49. Силното изпищяване на параходната свирка прекъса Лулчевите тъжни мисли. Ил. Блъсков, ЗК, 223. Параходно знаме. Параходни витла.

2. Който е свързан с експлоатацията на параходи. Побързах да си купя пътен билет в параходната канцелария на набрежието. Ив. Вазов, Съч. ХI, 35. Стана [Дойчев] акционер в параходното дружество и влиянието му в града започна да се чувствува навсякъде. Д. Добревски, БКН, 248. Във всяка главна станция са изложени за публиката .. картините на пътищата и местностите, през които минуват линиите на компанията и на всичките съединителни железопътни или параходни линии. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 55. Параходът Силистра, принадлежащ на Отоманската параходна компания, тръгна на 13 юния от Александрия на 9 часа заранта. ЦВ, 1859, бр. 438, 4. Параходен агент. Параходна агенция.

3. Остар. За плавателен съд — който се движи с парна машина; параплувен. — Тия дни пристигнаха в Галац много параходни варки и торпили. НБ, 1877, бр. 75, 292. Секоги почти кръстосват платнени или параходни кораби, които кога стоки, кога пасажери носят в столицата или пък от нея износят за вътрешните места на пространната империя. Т. Шишков, ТС, 139.

Списък на думите по буква