ПАРАХОДОСТРОЀНЕ

ПАРАХОДОСТРОЀНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Корабостроене. Нитовите съединения намират широко приложение в някои области на машиностроенето и строителството, в котлостроенето, параходостроенето, в самолетното строителство и другаде. Ст. Михайлов и др., ГМ, 4.

Списък на думите по буква