ПАРАХО̀ДСКИ

ПАРАХО̀ДСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Параходен. Като че има здраво намерение Франца да установи едно параходско дружество на Дунава. БД, 1857, бр. 1, 4. Австрийско правителство е допустило дунавскому параходскому дружеству, .., да ся застояват параплови по вся главна места Сърбии, на коих щат ся устрои пристанища .. параходска. БД, 1857, бр. 4, 14.

Списък на думите по буква