ПАРАХО̀ДСТВО

ПАРАХО̀ДСТВО, мн. ‑а, ср. 1. Учреждение, което се занимава с организацията и контрола на корабоплаването. Параходство "Българско речно плаване" — Русе е в редицата на първите по прилагането на автоматизирана система на управление. ТД, 1971, бр. 7, 1. Г. Цанков веде преговори с руското правителство за учреждение на руско-българско параходство по Дунава. М, 1883, бр. 508, 6. // Разг. Служителите в такова учреждение. Дразнеше го нахлуването на хора от брега, които изведнъж се провъзгласяваха за моряци само защото параходството ги вписваше в екипажния

списък. Н. Антонов, ВОМ, 54. Параходство "Български морски флот" — Варна.

2. Стесн. Сградата, в която се намира такова учреждение. Два часа по-късно, след като се отби в параходството, той тръгна за пристанището. Н. Антонов, ВОМ, 7. Добрата леля Здравка .. му е намерила сносна работа — отчетник в рибарската кооперация. Той четири месеца обикаля параходството и накрая го вземат да мие гемията "Ударник". Б. Трайков, ВО, 17-18.

3. Остар. Корабоплаване. Параходството изтласка на заден план платноходството. Ист. IХ и Х кл, 60. За усъвършенствувание морското и речно параходство турското правителство не прави нищо. А. Шопов, (превод) Н, 163.

Списък на думите по буква