ПАРАХО̀ДЧЕ

ПАРАХО̀ДЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от параход. Младите хора наблюдават приближаващото пътническо параходче, обляно в електрическа светлина. Б. Райнов, ГН, 142. Отдалеч параходчето се появява като тъмна точка, после наедрява и заприличва на лодка с тъничка лента дим отгоре. К. Константинов, НЗХ, 75. В новия порт плуват цяла флотилия лодки и две параходчета по службата на постройката. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 190-191. Малкото турско параходче .., което работеше между Русчук и Гюргево, готвеше се да тръгне за последния град. З. Стоянов, ЗБВ I, 91.

2. Играчка, която представлява малък параход. На гърба му [на дядо Коледа] виси голям кош, пълен с играчки. Тук се виждат железнички, параходчета, кукли. Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 22-23. Той правеше книжни лодчици, параходчета, лястовици — очевидно с намерението да зарадва някои малки посетители. Ем. Манов, ДСР, 47. На техните витрини бяха изложени най-различни играчки като параходчета, топки.., свирки, саби и какво ли не още. П. Здравков, НД, 17.

Списък на думите по буква