ПАРАХРОНЍЗЪМ

ПАРАХРОНЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Книж. Грешка, при която дадено събитие се датира по-късно, отколкото е станало.

— От гр. пара‑ 'извън, лъжлив' + χρονος 'време' през фр. parachronisme или рус. парахронизм.

Списък на думите по буква