ПАРАШУ̀Т

ПАРАШУ̀Т м. 1. Уред с форма на голям разтварящ се чадър за намаляване скоростта при падане на тела в атмосферата при спортни скокове от летателни апарати, за спущане на оръжие, хора или товари обикн. в тила на противника и др. Ревяха самолети — едни, които се преследваха в боеве.., трети — транспортни, които летяха високо над облаците и пускаха с парашути муниции и продоволствие за обсадената войска. П. Славински, ПЩ, 218. Шестият парашутист продължаваше стремглаво да пада. Парашутът му не се отваряше. Д. Якимов, Х, 6. Някои викаха, че самолетът паднал и се разрушил. Други казваха, че се запалил. Трети разправяха, че видели човек, който пада с парашут. Елин Пелин, ЯБЛ, 21. Кога спущанието е много бързо .., въздухоплавателът оставя аеростата и ся спуща с един чадър, около 5 метра широк, наречен парашут. И. Гюзелев, РФ, 131. Скачам с парашут. Обр. Понесени от топлия лъх, блещукаха глухарчета — малки сребърни парашути, които, щом се докоснат до земята, пущат корени и никнат. А. Каралийчев, С, 56.

2. Разш. Техн. Механизъм в шахта или лифт, който служи за предпазване на кабината от падане при скъсване на въжетата. Всички съоръжения на шахтата, особено направляващите,.. при липсата на осигурителни приспособления (парашути) биват по-леки. Ив. Иванов, РМ II, 15. // Подобен механизъм за аварийно спиране на влак. Всяка пътнишка влакова композиция трябва да е снабдена със сигурно и безотказно действуващо автоматично приспособление за спиране (парашути). Хр. Марков и др., ТБ, 62.

Отваря ми се / отвори ми се парашута. Разг. Сполучвам, успявам в нещо, урежда се нещо в моя полза. Ако ми се отвори парашута, другата седмица почвам работа. Спускам / спусна с парашут. Разг. Ирон. Назначавам някого или приемам, включвам някого в списък, колектив извън законния ред и изисквания, с връзки.

— От фр. parachute.

Списък на думите по буква