ПАРАШУ̀ТЕН

ПАРАШУ̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който е на парашут, който е част от парашут. Парашутен плат. Парашутна ръчка. Парашутно устройство.

2. Който се извършва с парашут, свързан е с използване на парашут. Парашутен десант. Парашутен скок. Парашутен спорт. Парашутна тренировка. Парашутно нападение. Парашутно състезание. Парашутни пратки с помощи.

3. За група от хора (обикн. военни) — който е снабден с парашути за различни бойни или спортни цели, който се състои от парашутисти. Парашутен батальон. Парашутен отбор. Парашутно подкрепление. Парашутни войски.

Списък на думите по буква