ПАРАШУТЍСТ

ПАРАШУТЍСТ м. 1. Човек, който е обучен да скача с парашут. Ние понякога с часове гледахме разните снимки на конници и пехотинци, на летци и парашутисти. Д. Бозаков, ДС, 128. Колцина знаят, че той е

бил парашутист във войската и е скачал седем пъти? Ив. Бурин, НП, 64.

2. Разг. Ирон. Ученик, студент, влязъл да учи в учебно заведение с връзки, протекция чрез, заобикаляне на закона или човек, който е назначен на конкурсна длъжност по нареждане на по-висши началници. Бяхме учили вече две-три седмици, когато се появиха двама нови студенти. Говореха, че са парашутисти.

Списък на думите по буква