ПАРАШУ̀ТЧЕ

ПАРАШУ̀ТЧЕ, мн. ‑та, ср. 1. Умал. от парашут. По време на битката .. ние изпращахме позивите с бомби, снаряди, а с парашутчета — виетнамски знаменца и сини флагчета, символ на мира. Ал. Гетман, ВС, 328.

2. Спец. При някои растения — подобни на парашут образувания по семената, с които се улеснява разпространяването им. Семената на някои видове са извънредно леки, снабдени с крилца, перца, парашутчета и пр., и по този начин са пригодени за разнасяне от вятъра. Н. Митрева, ВРС, 20. При подухване на вятъра от клъбцето [на глухарчето] се откъсват дребни, снабдени с парашутчета плодчета. Бтн. V и VI кл (превод), 82.

Списък на думите по буква