ПА̀РВАНЕ

ПА̀РВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от парвам и от парвам се; опарване. Един куршум го улучи в гърдите, .. Заедно с парването на болката ожесточеното сърце като че ли се разчупи, тихичко, безшумно изхлипа:"Майко!" П. Вежинов, НС, 66. Ударът сега е малко по-слаб .. Аз чувствувам не толкова болежка от парването на пръчката, колкото нещо като срам и унижение. Т. Влайков, Пр I, 219. Владо усети остро парване в кръста. М. Яворски, ПОББ, 20.

Списък на думите по буква