ПА̀РДАЛ

ПА̀РДАЛ м. Остар. Книж. Пард. В топлите климати изобщо нахождат са многоценните руди.. Раждат са там и са въдят най-големите животни.. и най-свирепите диви зверове, като: расланя, тигъра, пардаля, крокодила и най-големите ядовити зъми. Ив. Момчилов, МПЗ, 14.

— От гр. πάρδαλις 'леопард' или лат. pardalis 'пантера'.

Списък на думите по буква