ПА̀РЕЗ

ПА̀РЕЗ м. Диал. Изоставено (парясано), необработвано лозе; келеме. Наблизо имаше парез, обрасъл с див буренак и заграден с шубраки и овощни дръвчета. Т. Харманджиев, КВ, 379.

— От гр. παριάσω 'изоставям'. — Друга форма: па̀рис.

Списък на думите по буква