ПАРЕКЕНДЀ

ПАРЕКЕНДЀ1, мн. ‑та, ср. Диал. Нива, имот в чуждо землище. Производителите, които притежават земя, заета с гореизброените фуражни култури, в други населени места (парекендета) са длъжни да ги декларират. РД, 1950, бр. 173, 3.

— От перс. през тур. parakende. — Други форми: паракендѐ, пиркендѐ.

Списък на думите по буква