ПАРЕМЀЙНИК

ПАРЕМЀЙНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑а, м. Църк. Сборник с паремии. Както е известно, Григорович има щастието в своите пътешествия по Балканите да извлече от мрака на забравата стотина гръцки и славянски паметници.. Благодарение на тая колекторска страст ние имаме възможност да се ползуваме от .., Григоровичевия паремейник. Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 196. Паремейник са нарича такава книга, която съдържа в себе си събрание от паремии, т. е. такива места из Светото писание, които са четат на вечернята служба според големите празници. СбС, 119-120.

— Друга форма: паримѐйник.

Списък на думите по буква