ПАРЕМИОЛО̀ГИЯ

ПАРЕМИОЛО̀ГИЯ ж. Дял от фолклористиката, който изучава пословиците и поговорките

— От гр. παροιμία 'притча, пословица' + логия.

Списък на думите по буква