ПА̀РЕНЕ

ПА̀РЕНЕ1 ср. Отгл. същ. от паря1 и от паря се.

ПА̀РЕНЕ

ПА̀РЕНЕ2 ср. Отгл. същ. от паря2; попарване.

Списък на думите по буква