ПАРЕСТЀЗИЯ

ПАРЕСТЀЗИЯ ж. Мед. Неприятно усещане на изтръпване на крайник, лазене на мравки по кожата или преминаване на ток, резултат от засягане на периферни нерви, кръвоносни съдове или сетивни зони в мозъчната кора. Понякога могат да настъпят и симптоми, дължащи се на поражения на гръбначния мозък — парестезии, смущения в координацията на движенията и други. М. Василев и др., ВБ, 484. Тази форма [туберкулоидната] се отличава с нервни смущения (мравучкания, парестезии). Б. Кърджиев, ОПА, 295. Ако повредата е в областта на .. раменната кост, освен ограничения във функцията на ставата могат да се появят болки и парестезии в областта на предмишницата и пръстите на ръката. Ц. Михов и др., КП, 128.

— От гр. пара‑ + αqσθησις 'усещане'.

Списък на думите по буква