ПАРИЖА̀НЧЕ

ПАРИЖА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Дете или млад човек, които са родени или живеят в Париж. Влакът потегли. Двамата ние с индиеца, надвесени над отворения прозорец, дълго махахме ръце — той на русото, стройно парижанче, аз — на Самарето, застанал сякаш нарочно до самото момиче, за да ме ядоса. Д. Калфов, Избр. разк., 140.

Списък на думите по буква