ПА̀РИК

ПА̀РИК1, мн. ‑ци, м. Истор. Зависим селянин във Византия и във феодалната българска държава (с по-малка степен на зависимост в сравнение с отрока), който плаща данък в пари или натура, изпълнява определена повинност и работи ангария. Обещах в църквата да надаря светата ви обител още с три села при Тунджа, с горите, па̀шите и па̀риците им. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 178. — Царят и болярите са поставени да царуват и да управляват, а па̀риците и отроците трябва данъци да плащат и да служат войници. Ст. Загорчинов, ДП, 94. След тържествената литургия край скита на Светия се струпваха безродни отроци и па̀рици .. — мъже и жени, болни и здрави, душевно разслабени и уродливи. Ем. Станев, А, 75-76. И понеже той [архиепископът] поиска да му се изложи писмено колцина са длъжни да служат на църквите в неговата област и по колко клирици и па̀рици трябва да имат подчинените нему епископи, дадохме му настоящата наша грамота. М. Дринов, ПСп, 1873, кн. 7-8, 17-18.

— От гр. πάροικος.

ПА̀РЍК

ПА̀РЍК2, мн. ‑ци, м. Остар. Книж. Перука. На глава си носил парик твърде голям. С. Радулов, ГМП (превод), ХХVII. Желанието да блеснете (някой от вас може да блесне, щом си снеме парика) пред по-големите, да получите някои ордени, .., са ви накарале да са стараете уж за бедния народ, а не е патриотизмът ви. НБ, 1877, бр.71, 276.

— От рус. парик.

Списък на думите по буква