ПАРИТЀТЕН

ПАРИТЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Който се отнася до паритет; равнопоставен, равноправен, равностоен. Улбрихт отново предлага да се създаде на паритетни начала общогермански комитет, който да разгледа въпросите за осигуряване на мир в Германия, за изготвяне на мирен договор и за постепенно превъзмогване разцеплението на Германия. ВН, 1960, бр. 2621, 3. Боев не беше радостен от случилото се. Паритетните начала, върху които се изграждаше новото дружество, бяха спазени, но все пак едрата риба се изплъзна от ръцете му. Х. Русев, ПЗ, 38-39.

Списък на думите по буква