ПА̀РИ МИ

ПА̀РИ МИ несв.,; непрех. 1. Усещам физическа болка от допир или непосредствена близост до нещо горещо или много студено. Баба Мара насочи кафезчето към огъня. Мишлетата се блъскаха в мрежата и се мъчеха да изскочат навън.. — Пари ли ви, а? — викаше тя. К. Калчев, ПИЖ, 129-130. Бабата изкопала една ропа, наклала в нея огън и турила отгоре една дъска, па приканила Кума Вълча да седне на дъската. Вълкът поседял малко и зело да му пари. Д. Манчев, БЕ II, 42. Кога стоим насреща въз огъня, гдето жяравата е разпалена, усещаме, че ни пари и ако сме много близо, не можем тръпе топлината. Лет., 1871, 97-98.

2. Изпитвам дразнене в очите, гърлото, по кожата или стомаха; гори ми, люти ми, щипе. Борис дълго гледа и комините, и кулата, с които беше свързал цялата си добра младост. Той усещаше как му пари в гърлото и как му се примрежват очите, в чиито сълзи като в развълнувана вода се отразяваше цялото великолепие на "Балканска звезда ". К. Калчев, СТ, 221.

3. Прен. Изпитвам остра душевна болка, мъка; страдам, гори ми. — Грях извършихме [като отвлякохме Елена] с тебе, побратиме, смъртен грях — пошъпна раненият. Ще ни пари на душите като на болярина Петра и Ефросина. Ст. Загорчинов, ДП, 144. В селото Калепетрово имаше един прочут по лошевините си чорбаджия на име Братой; него и до днес помнят калепетренците .., неговите злини още много време ще им парят! Ил. Блъсков, ПБ II, 9.

4. Прен. Разг. Чувствувам се застрашен от нещо, положението ми е несигурно, опасно. В Охрид зело нещо да пари на клетите цинцари. П. Р. Славейков, СКНГ, 28.

Пари ми на езика. Разг. Изпитвам удоволствие да коментирам, одумвам нещо или някого. Нали на сватба за приятелите най-важно е гуляят, а за гуляй какво не може да се каже, та всички да се смеят и да им пари на езика. Вл. Полянов, БВП, 50. Пари ми под краката и (съкр.) пари ми. Разг. Чувствувам се застрашен от нещо, положението ми е несигурно, опасно. — Нещо кроят, но изглежда, че и те са се объркали без тебе! .. Щом нервничат, значи, че им пари под краката! К. Калчев, СТ, 247.

Списък на думите по буква